Poslední projekty

O nás
Rosis, s.r.o. je rodinná firma, která se již od roku 1990 zabývá výstavbou:

• inženýrských sítí a staveb,
• kanalizací,
• plynovodů, vodovodů,
• vodních staveb, malých vodních elektráren,
• cest, parkovišť,
• čističek odpadních vod.


Dále se zabýváme rekonstrukcemi dvorů, zřizováním přípojek inženýrských sítí, regulací vodních toků, demolicemi, zimní údržbou cest a prostranství a geodetickými pracemi.
Za tuto dobu jsme posbírali řadu zkušeností, které nyní zúročujeme při realizaci Vašich zakázek.

Výběr z fotogalerie